Сертификат

Нашата компанија има сертификат ISO-9001, ISO14001, Халал / Кошер, целото наше производство е под GMP опкружување, поседува право на автономија при увоз и извоз.