Вести за компанијата

Природни екстракти иновирани, трансформирани и разновидно изнесени за да го прифатат пазарот на големо здравје на синиот океан.

2021-03-30

Спроведувањето на прегледот за планирање „Здрава Кина 2030 година“ започна со брз развој на големата здравствена индустрија во Кина, со што се очекува индустриската скала да достигне 8,78 трилиони RM во 2019 и 14,09 трилиони RM во 2023 година, пресметана според околу 12,55% соединение годишна стапка на раст во следните пет години. Притоа, важните компоненти на големиот синџир на здравствена индустрија: здравствени производи, фармацевтски производи и хранлива и функционална храна, итн. Ќе видат нови можности за развој. Како извор на состојка, улогата на природните екстракти се повеќе се препознава во светот, со рапидно развивање на индустриската скала, а побарувачката на пазарот стабилно расте.