Новости од индустријата

Дефиниција на растителни екстракти

2021-07-16
Растителни екстрактисе однесуваат на супстанции извлечени или обработени од растенија (сите или дел од растенијата) со употреба на соодветни растворувачи или методи и може да се користат во фармацевтската индустрија, прехранбената индустрија, дневната хемиска индустрија и другите индустрии.

Постои идеен кросовер помеѓурастителни екстракти and Chinese herbal medicine extracts. The raw materials of растителни екстракти in my country are mainly derived from Chinese herbal medicines. Therefore, domestic растителни екстракти can also be called Chinese medicine extracts to a certain extent, and are generally included in the category of Chinese medicine products in my country's export trade statistics.