Новости од индустријата

Пазарна понуда и побарувачка на растителни екстракти

2021-07-16
Постојат многу различни сорти нарастителни екстракти. Понудата и побарувачката на овие производи постојано се менуваат со годините и различните фактори на пазарот, а нерамнотежа во понудата и побарувачката се појавуваат од време на време.
‘‘ Влијание на снабдување со производи
Од суровините нарастителен екстракт industry are agricultural and forestry products, they are easily affected by factors such as weather, pests and diseases, and planting area. The purchase price and quantity of raw materials in different years will fluctuate. The fluctuation of raw material prices will cause the price and output of naturalрастителен екстракт products to be certain The degree of change has caused an imbalance between market supply and demand.
â‘¡ Влијание на побарувачката на пазарот

Повеќето производствени компании имаат ограничено разбирање за побарувачката на пазарот во странство и може да немаат научни и долгорочни точни проценки за побарувачката на пазарот. Кога побарувачката на пазарот за одреден производ е добра, ќе има краткорочен дисбаланс на пазарот во недостиг на снабдување, но со ширењето на информациите за пазарот, голем број компании ќе се насобрат да го повторат производството, што резултира во прекумерна понуда на производи.